Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Renovee 

De voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Renovee. Door het plaatsen van een klusaanvraag ga je hiermee akkoord. 

Artikel 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Wij/ons: Renovee, Gevestigd te Rotterdam, KVK 62575074
 2. Jij/jouw: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtgever gebruik
  maakt van Renovee voor het vinden van een vakman.
 3. Vakman: de ZZP’er of ander rechtspersoon die jouw klusaanvraag bevestigd en de klussen uitvoert.
 4. Overeenkomst: De overeenkomst die onstaat tussen jou - de opdrachtgever - en de vakman omdat je via Renovee de opdracht aan een vakman geeft voor het uitvoeren van een klus.

Artikel 2. Wat is Renovee 

 1. Renovee is een platform dat opgezet is om ervoor te zorgen dat jij snel de juiste vakman voor je klus in en om het huis vindt.
 2. Op onze website zie je de verschillende klussen die je kunt laten uitvoeren. Alle prijzen die wij tonen zijn incl. btw. De getoonde tarieven zijn altijd exclusief materiaalkosten en overige bijkomstige kosten tenzij ander vermeld.
 3. Bij het selecteren van een klus vul je je jouw gegevens in zodat de vakman die jouw komt helpen het juiste adres en telefoonnummer heeft.
 4. Wij geven jouw gegevens alleen vrij aan de vakman die jouw klus oppakt door het door jouw gekozen moment. Eerder delen wij jouw gegevens niet.
 5. Het moment dat je jouw klusaanvraag indient zijn deze voorwaarden van toepassing. Zodra jouw klusaanvraag is bevestigd komt de overeenkomst tussen de vakman en jou - de opdrachtgever - tot stand.
 6. Na het aanvragen sturen wij jouw klusaanvraag door naar de vakmannen bij jou in de buurt die in aanmerking komen om jou te helpen bij de uit te voeren klus op het door jou aangegeven moment. Zodra een vakman jouw klusaanvraag accepteert ontvang je een bevestiging van de afspraak per e-mail.
 7. Wij doen ons best een vakman te vinden voor de momenten (dag en tijd) die jij bij jouw klusaanvraag invoert. Het kan gebeuren dat dit niet lukt. Soms is er op dat moment geen vakman beschikbaar. Wij houden je daarvan op de hoogte en bieden indien mogelijk een alternatief aan.
 8. Wij gaan er van uit dat de klus die je hebt geselecteerd (en/of omschrijft) ook de klus is die je gedaan wilt hebben. Als dat te veel van elkaar verschilt dan kan de vakman jou een NEE verkopen of het tarief aanpassen. In het uiterste geval (en bij misbruik) brengen we 1 uur extra in rekening.
 9. Alle vakmannen die op Renovee.nl staan worden vooraf door ons gescreend. In de meeste gevallen hebben wij de aangesloten vakmensen ook persoonlijk gesproken. Wij doen ons best alleen betrouwbare vakmannen toe te laten tot ons platform. 100% garantie kunnen wij echter niet geven. Na afronding van iedere klus vragen wij daarom naar jouw ervaring. Jouw mening telt mee in de beslissing of vakmannen via ons platform klussen krijgen aangeboden. 

Artikel 3. Wat zijn de kosten? 

 1. Bij elke klus zijn de prijzen aangegeven. Afhankelijk van het type klus tonen wij een uurtarief, een vaste prijs, vierkante meter prijs, of een prijs per meter. Alle tarieven zijn inclusief btw. Materiaal, parkeerkosten en eventuele andere kosten zijn nooit inbegrepen tenzij nadrukkelijk vermeld. Indien je het materiaal niet zelf aanschaft wordt er een toeslag van 20% over de materiaalkosten berekend door Renovee.
 2. Sommige klussen worden aangeboden als „vaste prijs”. Je mag er dan ook vanuit gaan dat de klus voor dat bedrag wordt uitgevoerd. Het kan voorkomen dat zo’n klus toch duurder wordt, bijvoorbeeld omdat de werkelijke situatie niet overeenkomt met de beschrijving. Vaak komt dit ook omdat het probleem een stuk ernstiger is dan verwacht of omdat er na aanvang van de klus iets is geconstateerd dat voor aanvang niet bekend was. Het is belangrijk dat de vakman jou hiervan op de hoogte brengt en je een verklaring geeft waarom het duurder wordt. Als opdrachtgever dien jij altijd ook een vinger aan de pols houden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 3. Wanneer je dezelfde dag (met spoed), morgen, in het weekend of ’s avonds geholpen wilt worden betaal je doorgaans meer. Wij zijn gerechtigd om de prijzen op iedere moment op de website te wijzigingen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij extreme drukte.
 4. Heeft de klus die je wilt aanvragen geen vaste prijs, of wil je meerdere klussen tegelijk laten uitvoeren en eerst een prijsindicatie ontvangen? In dat geval vermeldt je in de klus omschrijving dat het gaat om een offerte. Een vakman mag de tijd die hij kwijt is aan het opstellen van de offerte in rekening brengen bij de klant. Deze kosten worden in mindering gebracht wanneer de klant de klus daadwerkelijk laat uitvoeren. In het geval van een vrijblijvende offerte, betaal je alleen de geldende servicekosten. Wanneer je een vrijblijvende offerte wilt, dien je dit tevens duidelijk te vermelden in de klus omschrijving.
 5. Wij rekenen nooit voorrijkosten. Wel brengen wij na afronding van een klus een service fee in rekening. Het geldende tarief wordt getoond voor het inboeken van jouw klus. Dit dekt de kosten die wij maken om jou zo snelmogelijk aan een vakman te helpen. Hiervoor heb je toestemming gegeven bij het aanvragen van de klus. 

Artikel 4. Betalingen 

 1. Na afronding van de klus stelt de vakman een factuur op. Deze ontvang je per e-mail. Ook kan je deze terug zien als je inlog op je account. Samen met de factuur ontvang een iDeal betaallink. Betalen via bankoverschrijving is ook mogelijk. Je betaalt de factuur direct (of uiterlijk binnen 6 dagen na uitvoering van de klus) aan Renovee. Blijft een betaling uit dan zijn wij genoodzaakt om bij een tweede herinnering €7,50 administratiekosten in rekening te brengen.
 2. Direct afrekenen bij de vakman is niet toegestaan.
 3. Je hebt enkel recht op garantie, ondersteuning, en bemiddeling door ons
  wanneer de factuur aan Renovee is betaald. Ook wanneer je extra werkzaamheden buiten Renovee om laat verrichten verlies je het recht op garantie.
 4. Als opdrachtgever ben je enkel gerechtigd om de betaling tijdelijk op te schorten indien je van mening bent dat de klus ondeugdelijk is voltrokken. Je dient binnen 72 uur na ontvangst van de factuur kenbaar te maken- door middel van een ingebrekestelling jegens de vakman – waarom de betaling zal worden opgeschort. De vakman dient altijd de mogelijkheid te krijgen om het werk te inspecteren zodat hij kan vaststellen of er daadwerkelijk ondeugdelijk werk is geleverd en - indien ja - hoe dit kan worden opgelost.
 5. De vakman mag altijd het eerste uur in rekening brengen, ondanks dat de klus wellicht minder dan één uur werk is. Zonder deze minimale afname loont het voor een vakman niet om ook voor kleinere klussen naar jou toe te komen.
 6. Degene die de aanvraag doet wordt door ons beschouwd als opdrachtgever en is daarmee verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Artikel 5. Annuleren van een aanvraag 

 1. Zolang een klusaanvraag niet is opgepakt door een vakman kun je deze vrijblijvend annuleren. Dit doe je zelf door in te loggen op je account op de website.
 2. Voor alle geaccepteerde (bevestigde) klussen die in minder dan 48 uur voor aanvang van de klus worden geannuleerd brengt Renovee de servicekosten in rekening. Is de vakman reeds naar jou onderweg dan mag hij jou 1 uur arbeidsloon plus de geldende servicekosten in rekening brengen.
 3. Een geaccepteerde/bevestigde spoedaanvraag voor vandaag of morgen kun je niet annuleren. Doe je dit toch, dan brengt de vakman je 1 uur arbeidsloon inrekening plus de geldende service kosten wegens gederfde inkomsten. Dit geldt ook wanneer je “ als opdrachtgever“ niet thuis bent op het afgesproken tijdstip. 
 4. Plaats je een spoedaanvraag en annuleer je deze binnen 30 minuten na verzending zonder dat deze door een vakman is geaccepteerd, dan brengen wij de geldende service fee bij jou in rekening. Dit doen wij om misbruik van onze dienst te voorkomen. 

Artikel 6. Problemen of klachten melden 

 1. Wij doen ons uiterste best om jou zo goed als mogelijk te helpen. Ook aan de aangesloten vakmannen vragen wij om elke klus naar volle tevredenheid uit te voeren. Helaas valt nooit uit te sluiten dat er toch een keer iets niet helemaal goed gaat.
 2. De vakman is verantwoordelijk voor de goede afronding van een klus. Hij neemt jouw opdracht tot werkzaamheden aan en is daarmee aansprakelijk voor eventueel geleden schade . Mocht jij door zijn doen of nalaten schade leiden, dan kan je enkel hem daarop aanspreken, tot de hoogte van het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering dekt. Maar niet hoger dan de direct geleden schade. Gevolgschades zijn uitgesloten van vergoeding.
 3. Renovee is geen contractpartij maar wij doen wel onze uiterste best, ervoor te zorgen dat de relatie tussen vakman en jij als klant (opdrachtgever) op rolletjes loopt. Het enkele feit dat je uit naam van Renovee een factuur ontvangt, doet daar niks aan af.
 4. Renovee vertelt niet aan de vakman hoe hij zijn werk moet doen. Als je twijfels hebt over zijn kunnen, breek dan direct de werkzaamheden af en neem contact met ons op. Daar zijn we voor. Wij zoeken dan samen met jou naar een oplossing.
 5. Als je niet tevreden bent over het eindresultaat, zeg dit dan direct tegen de vakman of meldt het uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van de factuur bij ons. Hij (of zij) moet altijd ten eerste een tweede kans krijgen om de klus alsnog naar tevredenheid af te ronden.
 6. Bij een klacht doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je alsnog tevreden bent. Lukt dat echt niet, dan kun je in bepaalde omstandigheden (zie het volgende punt) je geld terugkrijgen.

Artikel 7. Overige zaken 

1. Na volledige afronding van de klus heb je de mogelijkheid een beoordeling van de vakman in te sturen. Bij het plaatsen van een review geef je toestemming 

 

 

om jouw review te mogen gebruiken op Renovee.nl en andere plekken (voor 

promotionele doeleinden). 

 1. Wij gaan ervan uit dat je een eerlijke beoordeling instuurt. Bij twijfel of bij niet
  toelaatbaar taalgebruik kan het zijn dat wij de beoordeling niet toe laten. Op basis van klantbeoordelingen bepalen wij of wij een vakman klussen kunnen (blijven) aanbieden.
 2. Om onze website te verbeteren, verzamelen we data. Dat doen we met (first party) cookies. Dit komt er op neer dat we niet weten wie jij bent, maar dat we wel weten wat jij op onze website doet. En dat doen we bij alle bezoekers. Zo krijgen we een goed inzicht in hoe onze website wordt gebruikt.
 3. Als je bij ons gegevens invoert voor het verzenden van jouw klusaanvraag, dan heb je altijd de mogelijkheid om daar aanpassingen in te laten maken of ze zelfs te laten verwijderen.
 4. De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.
 5. Het Nederlands recht is van toepassing op onze voorwaarden.
 6. In het geval dat een van de artikelen ongeldig zou zijn, betekent dit niet
  automatisch dat alle artikelen als ongeldig beschouwd kunnen worden.
 7. Wij (Renovee) kunnen de algemene voorwaarden ten alle tijden wijzigen en is
  ook gerechtigd om deze wijzigingen door te voeren.
 8. Mocht er zich een situatie voordoen die niet wordt omschreven in onze
  algemene voorwaarden dan is ten alle tijden het Nederlands recht van toepassing. We hopen niet dat het gebeurt, maar mochten we elkaar in de rechtszaal tegenkomen, dan is dat in Rotterdam.